Największa różnica. ;)


Najwiksza rnica śmieszne

MOCNESŁABE (8)Zobacz więcej:


Kiedy Halynka mówi, że...


Kiedy Halynka mwi, e śmieszne

MOCNESŁABE (2)

Zacząłem traktować...


Zaczem traktowa śmieszne

MOCNESŁABE (1)


 śmieszne

MOCNESŁABE (5)

TATE, GDZIE JE OBIERACZKA..


TATE, GDZIE JE OBIERACZKA śmieszne

MOCNESŁABE (239)

Tyle lat po ślubie...


Tyle lat po lubie śmieszne

MOCNESŁABE (3)