Na jak długo? :D


Na jak dugo? śmieszne

MOCNESŁABE (8)


Zobacz więcej:


Prosimy nie wrzucać petów...


Prosimy nie wrzuca petw śmieszne

MOCNESŁABE (238)

Poważny kochanek. ;)


Powany kochanek śmieszne

MOCNESŁABE (236)

Nie zmieściło mu się...


Nie zmiecio mu si śmieszne

MOCNESŁABE (2)

Czy często Pan pije?


Czy czsto Pan pije? śmieszne

MOCNESŁABE (7)

Wspólne piwo...


Wsplne piwo śmieszne

MOCNESŁABE (-8)