Coś pokręciła. :D


Co pokrcia śmieszne

MOCNESŁABE (21)


Zobacz więcej:


Na religii ksiądz pyta o Matkę Boską.


Na religii ksidz pyta o Matk Bosk śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Ważne, że powtarzał, nieważne co..


Wane, e powtarza, niewane co śmieszne

MOCNESŁABE (24)

I ŻEBY JUTRO NIE BYŁO KACA


I EBY JUTRO NIE BYO KACA śmieszne

MOCNESŁABE (23)

Trzech facetów wnosiło...


Trzech facetw wnosio śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Podobieństwo...


Podobiestwo śmieszne

MOCNESŁABE (25)