Im częściej od życia dostajesz.. ;)


Im czciej od ycia dostajesz śmieszne

MOCNESŁABE (0)


Zobacz więcej:


Polecił mu dobry sposób na...


Poleci mu dobry sposb na śmieszne

MOCNESŁABE (0)

Napisałem jej, że jestem...


Napisaem jej, e jestem śmieszne

MOCNESŁABE (237)

Na uroczystym przyjęciu..


Na uroczystym przyjciu śmieszne

MOCNESŁABE (13)

Kontrola trzeźwości Janusza. :D


Kontrola trzewoci Janusza śmieszne

MOCNESŁABE (-2)

Wizyta u okulisty...


Wizyta u okulisty śmieszne

MOCNESŁABE (1)