Różnica między narzeczonym a mężem...


- Różnica między narzeczonym a mężem? 
- Narzeczony kupuje kwiaty, a maż warzywa... 
 

MOCNESŁABE (24)


Zobacz więcej:


Podczas egzaminu profesor...


Podczas egzaminu profesor śmieszne

MOCNESŁABE (25)

Gość potrafi popsuć nerwy. :D


Go potrafi popsu nerwy śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Przyłapał żonę na zdradzie...


Przyapa on na zdradzie śmieszne

MOCNESŁABE (-1)

vegan


vegan śmieszne

MOCNESŁABE (24)

Późny powrót...


Pny powrt śmieszne

MOCNESŁABE (22)