Słabo go ogolili ;)


Sabo go ogolili śmieszne

MOCNESŁABE (1)Komentarze:


Zobacz więcej:


W trakcie egzaminu


W trakcie egzaminu śmieszne

MOCNESŁABE (236)

Prawo jazdy...


Prawo jazdy śmieszne

MOCNESŁABE (7)

Jak Cię rozpoznam?


Jak Ci rozpoznam? śmieszne

MOCNESŁABE (236)

W życiu chodzi o...


W yciu chodzi o śmieszne

MOCNESŁABE (4)

Nie widział Pan znaku?


Nie widzia Pan znaku? śmieszne

MOCNESŁABE (10)

x